oak sticks - שרשרת ממקלות עץ אלון קלויות.

המוצר נוח מאוד בשימוש. חשוב לציין שהמוצר הוא לא חד-פעמי. בתהליך יישון השרשרת מעבירה את הארומה מהעץ לתוך היין. הוחדרת לתוך חביות משומשות (שנה+) שטח פנים של חבילה אחת שווה ל-30% של שטח פנים של חבית 225 ליטר.